НАВІГАЦІЯ
Книга обліку доходів та витрат
Книгу обліку доходів та витрат повинні вести фізособи - підприємці - платники ПДВ, які перебувають на 3-й групі єдиного податку. Інші фізособи - платники єдиного податку (1-ї, 2-ї та 3-ї групи, які не є платниками ПДВ) ведуть Книгу обліку доходів. Форма книг та порядок їх ведення затверджені наказом Мінфіну від 19.06.2015 № 579 (далі – Порядок № 579).

Зупинимось на порядку ведення Книги обліку доходів та витрат (далі – Книги) більш детально.

Реєстрація Книги

Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або в електронному вигляді.

Важливо! Перед тим, як почати вести Книгу, її необхідно зареєструвати у податковому органі.

Відповідно до п. 4 Порядку № 579, у разі обрання ведення Книги в електронному вигляді, платнику податку необхідно:

  1. отримати посилені сертифікати відкритих ключів;
  2. укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом за основним місцем обліку;
  3. сформувати та надіслати до контролюючого органу електронну заяву про обрання способу ведення Книги в електронній формі;
  4. отримати від контролюючого органу, за основним місцем обліку протягом 3 робочих днів повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номеру Книги та дати її реєстрації.
Зверніть увагу! Після отримання платником податку повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням її реєстраційного номеру та дати реєстрації, платник може здійснювати операції з ведення Книги в електронному вигляді згідно з Порядком №579.

Однак на сьогоднішній день не реалізована можливість реєстрації та ведення Книги в електронній формі (з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб). Про це зазначили податківці в загальнодоступному ресурсі «ЗІР» (категорія 107.07).

Переваги ведення електронної Книги у програмі СОТА

В Соті реалізовано модуль «Книга обліку доходів і витрат». В ньому можливо створювати та вести безпосередньо саму Книгу та на її основі заповнювати декларацію платника єдиного податку.

Крім того, за наявності інтернету, Книгу можна вести у будь-якому місці.

Як вести електронну Книгу в СОТІ

При першому вході в модуль «Книга обліку доходів і витрат» програма запропонує вибрати групу єдиного податку та зазначити номер платника ПДВ (за наявності). Необхідно заповнити дані в полях та натиснути кнопку «Зберегти». Після збереження даних відкриється книга обліку доходів або книга обліку доходів та витрат (в залежності від групи платника єдиного податку). Якщо через деякий час платник єдиного податку перейшов в іншу групу або змінив ставку єдиного податку, йому необхідно змінити групу в особистій картці та знову відкрити Книгу.

Програма автоматично рахує підсумки відразу за кілька періодів (за поточний місяць, квартал та рік) та показує підсумки готівкових та безготівкових надходжень і загальні підсумки.

Для формування декларації платника єдиного податку необхідно у відкритій Книзі натиснути кнопку «Сформувати декларацію», після чого відкриється вікно з вже заповненою декларацією, після чого залишається лише її перевірити та відправити, що не займе багато часу.Заповнення Книги

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги) та понесено витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачено ЄСВ тощо.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Алгоритм занесення відомостей до Книги згідно з Порядком № 579.

У розділі I "Доходи":

- у графі 1 зазначається дата запису;

- у графах 2 - 7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставкою 3%, без ПДВ;

- у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари (роботи, послуги) протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;

- у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари (роботи, послуги) та/або передплати;

- у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари (роботи, послуги) на суму повернутих коштів за продані товари (роботи, послуги) та розраховується як різниця граф 2 і 3;

- у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), наданих платнику податку згідно з договорами дарування та іншими договорами, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику податку на відповідальне зберігання і використання таким платником;

- у графі 6 відображається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

- у графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6;

- у графах 8 і 9 відображаються вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 %.

У розділі II "Витрати":

- у графі 1 зазначається дата запису;

- у графах 2 і 3 відображаються витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без ПДВ;

- у графі 4 відображається сума витрат на оплату праці у разі використання праці найманих осіб;

- у графі 5 відображається сума сплаченого ЄСВ;

- у графі 6 зазначається сума інших витрат, які понесені у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку, зокрема витрат на зв'язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо;

- у графі 7 відображається загальна сума витрат на провадження господарської діяльності як сума граф 3, 4, 5 і 6.