НАВІГАЦІЯ
НОВИНИ "ПРОГРАМИ ДЛЯ БІЗНЕСУ"
Як обліковувати комп'ютерні програми та ключі ЕЦП
Як обліковувати комп'ютерні програми та ключі ЕЦП
Електронний цифровий підпис ЕЦП сьогодні має і бухгалтер, і директор, а також інші працівники з правом підпису. В більшості випадків, на роботі використовуються й комп'ютерні програми, які забезпечують електронну звітність до контролюючих органів, обмін документами між контрагентами в електронному вигляді, як наприклад M.E.Doc, різноманітні облікові системи, в Україні це вітчизняний програмний продукт ISpro.

В будь-якому із всіх випадків, бухгалтеру доведеться забезпечити правильний облік цих нематеріальних активів

На загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС ЗІР в підкатегорії 102.05 податківці надали відповідь бухгалтерам, до яких груп нематеріальних активів належать витрати на придбання права користування комп'ютерними програмами та посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.

В цьому питанні слід керуватися положеннями П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Мінфіну від 18.10.1999 №242. В них визначаються методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (далі - нематеріальні активи) та розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Так, «нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований».

Нагадаємо, що згідно зі ст. 1 Закону України від 22.05.2003 р. №852-IV «Про електронний цифровий підпис»:

- Електронний підпис – це дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.
- Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.;
- Засіб електронного цифрового підпису - програмний засіб, програмно-апаратний або апаратний пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису.

Щодо податкового обліку, групи нематеріальних активів та строки дії права користування нематеріальними активами регулюються положеннями п.п.138.3.4 п.138.3 ст. 138 Податкового кодексу.Так, в податковому обліку авторське право та суміжні з ним права (до них відносяться й комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних) відносяться до групи 5, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; і до групи 6 відносяться інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Відповідно до цього робимо висновок:

витрати платника податку на придбання права користування комп'ютерними програмами відносяться до групи 5 нематеріальних активів, а витрати на придбання посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП – до групи 6 нематеріальних активів

Бажаєте отримувати важливі новини від Компанії Програми для бізнесу?
Підпишіться на електронну розсилку.